Suché kašírovanie válcovým prítlakom má oproti ručnému kašírovaniu namokro nesporne viacero výhod. Prvou a hlavnou výhodou je rýchlosť, nakoľko odpadá doba schnutia a zároveň riziko zostatkovej vlhkosti pod lepidlom. Druhou je minimálny výskyt bublín a mechanických poškodení, nakoľko oba materiály sú namáhané len minimálne. A treťou veľkou výhodou je schopnosť pracovať s materiálmi, ktoré neznesú kontakt s tekutinou.

Výhody suchého kašírovania
Pomocou nášho laminátora sme schopní suchým spôsobom polepiť jednotlivé materiály s hrúbkou do 40 mm, šírkou do 160 centimetrov a dĺžkov až do 5 metrov. Opakovateľný pneumatický prítlak a vysoká rýchlosť posunu materiálu zároveň umožňujú efektívnu seriovú produkciu.
Atyp ako aj sériová produkcia
Veľkoformátové kašírovanie samolepiacich a nelepivých materiálov na dosky do šírky 160 centimetrov z materiálov ako je Kappa, Alukoma Komatex, Dibond... V prípade potreby dodávku a formátovanie všetkých typov podkladových tabúľ.
Veľkoformátové kašírovanie